Samen in Zaken
Starters

Privé detective

Een privé detective kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een achtergrond informatie onderzoek. Bijvoorbeeld om te achterhalen wie je nou echt voor je hebt. Helaas is dit soms niet zo eenvoudig te doorgronden. Helemaal niet als iemand een verleden heeft die niet verteld wordt. De eerste indruk is uitstekend alleen later bleek iemand totaal niet geschikt te zijn. De oorzaak ligt vaak bij informatie die niet gegeven wordt. Dit soort informatie kan een privé detective wel achterhalen. Het screenen van personeel wordt steeds vaker gebruikelijk. Door personeel te screenen weet je zeker wie je voor je hebt. Of dit iemand is die geschikt is voor de klus of iemand die totaal niet geschikt blijkt te zijn. Met een achtergrond informatie onderzoek was je er al achter gekomen dat iemand niet de juiste papieren had terwijl dit wel gezegd was.

Achtergrond informatie onderzoek voor zakelijke deal

Uiteraard kan er ook een achtergrond informatie onderzoek uitgevoerd worden bij een zakelijke deal. Bijvoorbeeld om te achterhalen of iemand wel is die hij zegt. Beweert iemand vermogend te zijn en een financiële injectie in het bedrijf te stoppen? Als privé detective kunnen we achterhalen of dit inderdaad klopt of dat iemand alleen maar schulden heeft. Dit soort informatie kan met een onderzoek achterhaald worden. Een privé detective heeft 10 werkdagen nodig om de juiste informatie te verkrijgen. Is er sprake van een spoedklus vanwege een deal die getekend moet worden? Dan kan er spoed achter gezet worden en kunnen we snel een conclusie trekken op basis van ons onderzoek.

Social media onderzoek kandidaten

Tegenwoordig delen we bijna alles op social media. Als je wil weten wie er echt achter de kandidaat schuilt is een sociale media onderzoek best slim. Op basis van social media gedrag kunnen we schetsen wie je voor je hebt. Is dit een kandidaat die regelmatig “ziek” is in de tijd van de baas of hebben we te maken met een serieus persoon? We kunnen dit soort informatie eenvoudig achterhalen met een social media onderzoek. Daarnaast kunnen we eventuele positieve referenties online achterhalen, maar ook negatieve referenties. Dit doen we vooral bij bedrijven waar je eventueel mee wil samenwerken. Op basis van deze referenties kunnen we een beeld scheppen van het bedrijf waar je mee in zee gaat. Op basis van onze analyses kan je besluiten met wie je wel of niet verder gaat. Het social media gedrag is absoluut belangrijk om een keuze te maken. Laat hier daarom goed onderzoek naar doen door een privé detective.

Bezoek de website voor meer informatie :