Samen in Zaken
Image default
Onderwijs

De didactisch coachen cursus is zeer de moeite waard

Docenten keken wel eens jaloers naar de beter coaches, die er altijd weer in slaagden om uitstekende resultaten te boeken en om in alle gevallen altijd het beste uit mensen te halen. Om precies die reden proberen meer en meer docenten een meer coachende manier van lesgeven toe te passen. Door de didactisch coachen cursus te volgen, leer je op zeer praktische wijze een meer coachende rol aan te nemen. De cursus caching scoort uitstekend. De deelnemende docenten zijn in elk geval zeer positief over de praktische training in de vorm van een cursus coaching. 

Zo kunnen de leerlingen zelfstandiger aan de slag 

Na het doorlopen van de training blijkt het merendeel van de docenten prima in staat om meer dan coachend docent op te treden. Dat betekent dat er meer regie naar de leerlingen gaat die zo meteen leren hoe ze zelfstandiger hun werk kunnen doen. Didactisch coachen betekent eveneens dat het leerproces als geheel een positieve boost krijgt. De docenten die de training al gevolgd hebben, noemen de training vooral duidelijk en helder en zijn met name tevreden over de input die ze krijgen. Die blijkt namelijk meteen bruikbaar en is zeer praktisch. 

Tijdens de trainingen doen docenten praktische informatie op 

De deelnemende docent doet gedurende de training praktische informatie, waarbij steeds een centrale rol is weggelegd voor didactisch coachen en alles wat daar bij komt kijken. De training de docenten volgen, is maatwerk en sluit volledig en naadloos aan bij de specifieke wensen en behoeften van de docenten. Er wordt daarnaast rekening gehouden met de doelgroep alsmede achtergrond van de docent.  

Zelfstandigheid en beter reflecteren op de resultaten van leerlingen 

De docenten blijken al snel na het volgen van de cursus in staat op welke manier ze de leerlingen meer zelfstandigheid kunnen geven en hoe ze beter kunnen reflecteren op het werk van de leerlingen. Daardoor zijn de effecten van de training al snel merk- en voelbaar en worden allengs ook de resultaten beter. En daarmee is de training didactisch coachen een schot in de roos. Want behalve dat de resultaten beter worden, groeit ook het plezier bij zowel docent als leerling door een nieuwe manier van werken.