Samen in Zaken
Management

DISC training voor teams en feedback training

Hoe gaan de DISC karakters om met het verzetten van de klok?

Ben je bekend met DISC? DISC geeft inzicht in iemand communicatievoorkeuren. We onderscheiden in een DISC profiel de volgende ‘karakters’;

  • Dominant
  • Interactief
  • Stabiel
  • Consciëntieus

Nu is gisteren de klok verzet. Hoe reageren de verschillende DISC typen op dit verschijnsel? Laten we eens kijken.

Zal gisteren de laatste keer zijn geweest dat we de klok hebben verzet? De discussie is gaande. Hoe komen we tot een besluit? D-Wat? Drie opties: de permanente normale (= winter) tijd, een permanente zomertijd of blijven wisselen. Wat zijn de voor- en nadelen? Energiebesparing? Verkeersveiligheid? Plezier? Economisch? Gezondheid? Weeg dit af en dan vooral; beslis. I-Wie? Met wie rekening te houden? Voor de zomertijd kiezen? Dit geeft lange, leuke en gezellige zomeravonden (buitenactiviteiten, terrasje) maar hoe zit dat voor anderen? Een bouwvakker begint graag vroeg en dan is er pas om 09:45 uur zonsopgang in hartje winter… S-Hoe? Hoe gaan we het doen? Met de hele EU en iedereen hetzelfde? Naar de standaard (en dus winter) tijd? Deze past het beste bij onze interne, biologische klok en dus ons natuurlijke ritme. Dat is voor de S-stijl in ons wel fijn. Ritme en regelmaat. C-Waarom? Volgens de wetenschap is het duidelijk; twee keer per jaar verzetten van de tijd is nergens goed voor. Het leidt ook tot slaapproblemen en een verstoord bioritme waar sommige mensen weken last van kunnen hebben. Dat zou betekenen dat we deze tijd houden…

DISC nader bekeken

Wat is je natuurlijke manier van doen? Wat is je stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren? Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

Een disc training voor teams: omgaan met de klok binnen een team

Nu we dit weten kunnen we ook eens specifiek kijken naar we ons gedrag door middel van  DISC beter kunnen plaatsen. Een DISC training voor teams is daarvoor hét middel bij uitstek. Hoe gaat zo’n disc training voor teams? Het ingewikkelde van communicatie, zeker in een team, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen in en dan ontstaat er ruis en miscommunicatie. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Met de DISC team training krijg je hier meer inzicht in zodat je elkaar beter kunt begrijpen. Je leert afstemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie harmonieuzer zijn. Een disc training voor teams is dus ook meteen een hartstikke mooi instrument om hoe om te gaan met elkaar bij het verzetten van de klok. Hoe help je elkaar na zo’n training ? Dat gaat dan weer het beste door elkaar feedback te geven? En training feedback zou daarvoor ideaal zijn

Training feedback

Nu we weten hoe als team omgaan met de klok, willen we elkaar helpen. Feedback geven is daarvoor perfect. En combinatie van een DISC training voor teams en training feedback is daarom dé combinatie. Voor mocht je interesse hebben? Zo’n training feedback ziet er als volgt uit:

Feedback betekent terugkoppeling. Met een terugkoppeling of samenvatting maak je de inhoud sneller helder. Maar je kunt ook feedback geven op de ervaring of vorm. Zeggen wat iemands boodschap met je doet. Vertellen wat het effect van iemands communicatie is. Dat vinden we lastiger. Dan moeten we meer van onszelf laten zien. Doe mee als je feedback effectief wilt inzetten in je communicatie.

Tijdens de training feedback train je:

  • Wat voor expressie leg je in je communicatie zonder het te zeggen?
  • Hoe kijk je naar de onderlinge relatie zonder die te benoemen?
  • Welk appel doe je op een ander zonder dat rechtstreeks te vragen?
  • Welke verbale en non-verbale aspecten?
Bezoek de website voor meer informatie : https://style-by-yvs.nl/lifestyle-by-yvs/zakelijk/