Samen in Zaken
Image default
Gezondheid

Wat is het verschil tussen arbodienst en bedrijfsarts?

Arbodienst

Een arbodienst is een organisatie die werkgevers helpt bij het beheer van arbo- en verzuimzaken. Ze bieden diensten aan zoals preventieadvies, ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers. Arbodiensten zijn vaak extern ingehuurd door werkgevers en richten zich op het gehele bedrijf, in plaats van individuele werknemers.

 

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts, daarentegen, is een arts die specifiek is gespecialiseerd in arbeidsgezondheid. Zij/hij is verantwoordelijk voor het geven van medische adviezen aan werkgevers en werknemers. Bedrijfsartsen voeren periodieke gezondheidschecks uit, beoordelen arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en geven advies over hoe de werkomgeving te verbeteren zodat werknemers gezond kunnen blijven werken. Bedrijfsartsen zijn vaak werkzaam binnen de organisatie en richten zich voornamelijk op individuele werknemers.

 

Gezondheid en veiligheid

Om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen, werken arbodiensten en bedrijfsartsen vaak samen. De arbodienst kan bijvoorbeeld adviseren over de inrichting van de werkomgeving, terwijl de bedrijfsarts kan adviseren over de gezondheid van individuele werknemers en hoe hun werkomgeving aangepast kan worden om hun gezondheid te beschermen.

 

Daarnaast, werkgevers zijn wettelijk verplicht om een arbodienst in te huren voor het beheer van arbo- en verzuimzaken. Bedrijfsartsen zijn niet verplicht, maar worden vaak ingehuurd voor specifieke medische adviezen en gezondheidschecks. In de praktijk komt het voor dat bedrijfsartsen ook werkzaam zijn bij arbodiensten. In die gevallen, zijn ze vaak betrokken bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers.

 

Aard van de dienstverlening

Een ander belangrijk verschil tussen arbodienst en bedrijfsarts is de aard van de dienstverlening. Arbodiensten zijn vaak gericht op preventie en advisering, terwijl bedrijfsartsen zich vaak richten op diagnostiek en behandeling van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen. Dit betekent dat arbodiensten vaak eerst preventieve maatregelen adviseren en adviseren over verzuimbegeleiding, terwijl bedrijfsartsen vaak betrokken zijn bij de medische beoordeling van werknemers die ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn.

Arbododiensten zijn vaak gericht zijn op het bedrijf als geheel, terwijl bedrijfsartsen zich vaak richten op individuele werknemers. Dit betekent dat arbodiensten vaak adviseren over het verbeteren van de werkomgeving en het beheer van verzuim, terwijl bedrijfsartsen zich vaak richten op de gezondheid en welzijn van individuele werknemers.