Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

De balans helpt bij het vaststellen van de solvabiliteit van de onderneming

De balans vormt een belangrijk onderdeel van de boekhouding en geeft een goede indicatie van de solvabiliteit van de onderneming. De solvabiliteit geeft aan tot in hoeverre een onderneming levensvatbaar is, duurzaam en winstgevend kan zijn. Essentieel is natuurlijk dat de gemaakte kosten en verplichtingen na worden gekomen en eronder aan de streep een bedrag overblijft.

 

Er zijn diverse posten op de balans waarin verschillende schulden, maar ook bezittingen zijn weergegeven. Het Vreemd Vermogen is een van deze posten dat gericht is op alle uitstaande schulden en ook verplichtingen in de toekomst. Het opmaken van de balans is niet alleen nodig om de boekhouding te doen, maar ook een zeer handige manier om te zien hoe de onderneming er financieel gezien voor staat.

 

Vreemd Vermogen heeft betrekking op schulden en verplichtingen

Het belangrijkste voor een bedrijf is als gezegd dat de schulden en de verplichtingen die onder het Vreemd Vermogen vallen ergens anders in de boekhouding gecompenseerd worden. De tegenhanger van het Vreemd Vermogen, is vanzelfsprekend dan ook het Eigen Vermogen.

 

Het Eigen Vermogen kan gaan van bezittingen in de vorm van machines en vastgoed, maar kan ook betrekkingen hebben op uitstaande facturen die bijvoorbeeld naar klanten en derden zijn gestuurd en die nog voldaan moeten worden. Het Vreemd Vermogen is terug te vinden op de rechterzijde van de balans onder de crediteuren. De solvabiliteit wordt gebaseerd door onder andere het Vreemd Vermogen van het Eigen Vermogen af te trekken.

 

Vreemd Vermogen wordt meestal opgedeeld in korte- en lange termijn

Het Vreemd Vermogen is niet een losse post op de balans, maar meer een verzamelnaam van tal van verschillende categorieën die vaak ook nog weer onderverdeeld kunnen worden. Om het overzichtelijk te houden wordt vaak het lange termijn Vreemd Vermogen apart gezet van het korte termijn Vreemd Vermogen, waarbij lange termijn alle schulden en verplichtingen met een looptijd langer dan twaalf maanden beslaat.

 

Onder het kort Vreemd Vermogen kunnen bijvoorbeeld facturen vallen die nog moeten worden betaald aan leveranciers voor dezelfde maand, maar ook bijvoorbeeld het ‘rood’ staan bij de bank, indien er even niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn om essentiële uitgaven te doen.