Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

Als bedrijf bijdragen aan een circulaire economie? 5 tips!

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. De term “circulaire economie” wordt in het bedrijfsleven vaak genoemd als het gaat om verduurzaming. Bij een circulaire economie staat hergebruik van producten en grondstoffen centraal. Zo wordt schadelijke uitstoot door afval voorkomen. Alle grondstoffen dienen binnen de circulaire economie optimaal gebruikt te worden. Vraag jij jezelf af: wat kan ik doen om met mijn bedrijf bij te dragen aan een circulaire economie? Hieronder 5 tips.

5 tips om bij te dragen aan een circulaire economie

Duurzamer ondernemen en daarmee bijdragen aan een circulaire economie is om diverse redenen interessant voor bedrijven. In onderstaand overzicht geven wij vijf manieren waarop jij kunt bijdragen aan een circulaire economie.

  1. Samenwerken aan hetzelfde doel. Om circulair te ondernemen is het van belang om samen te werken met andere bedrijven. Hiermee zorg je voor maximale recyclemogelijkheden, waardoor grondstoffen en producten maximaal gebruikt worden. Zo kunnen bijvoorbeeld afval- en materiaalstromen van andere bedrijven als grondstof dienen voor je eigen productie. Door bedrijfsafval bij de bron te scheiden zorg je ervoor dat er geen grondstoffen verloren gaan.

  2. Zorg voor een efficiënte afvalinzameling. De basis van duurzaam ondernemen is het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval. Hiervoor is een goed afvalplan een must. Zo weet je precies welke afvalstromen er zijn en de hoeveelheid afval dat vrijkomt. Zorg ervoor dat je voor elke afvalstroom een container hebt staan, zodat er zo min mogelijk afval bij het restafval belandt. Al het afval dat in de restafval container belandt wordt niet gerecycled, waardoor er grondstoffen onnodig verloren gaan. Bovendien is restafval de duurste afvalstroom om af te voeren.

  3. Houd rekening met recycling bij het ontwerpen van producten. In de ontwerpfase van producten is het essentieel om rekening te houden met recycling. Probeer producten te ontwerpen waarbij met minimale inspanning de verschillende soorten afval van elkaar gescheiden kunnen worden. Verder is het ook goed om na te denken over hoe je materialen en (oude) producten terug kunt krijgen voor hergebruik.

  4. Hergebruik zoveel mogelijk grondstoffen. Bij circulair ondernemen gaat het om maximaal benutten van grondstoffen. Door te kiezen voor grondstoffen die her te gebruiken zijn draag je bij een een duurzamere wereld.

Maak duurzame keuzes. Het maken van duurzame(re) keuzes is een van de gemakkelijkste manieren om je bedrijf te verduurzamen. Kies voor duurzame samenwerkingen, inkoop en noem zo maar op. Vergelijk eens alle opties die je hebt op duurzaamheid en maak vervolgens je keuze.