Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

Levenstestament of samenlevingscontract nodig?

Levenstestament

We zijn allemaal bekend met de term testament. Hierin staat wat je aan wie nalaat. Maar hoe zit het als je langdurig ziek of wilsonbekwaam wordt? Daar is het levenstestament of levenslooptestament voor. Hierin kan je laten vastleggen wie medische beslissingen voor jou mag nemen en of je überhaupt behandeld of gereanimeerd wilt worden. Bespreek je medische wensen eerst met je huisarts en vervolgens met de vertrouwenspersoon die je wilt aanstellen als gevolmachtigde. Je kan iemand benoemen die de nodige medische beslissingen neemt namens jou en iemand die jouw financiën mag beheren. Dat kan ook dezelfde persoon zijn. In je levenstestament kan je ook laten vastleggen wat je wensen zijn met betrekking tot je begrafenis of crematie. En je kan erin zetten waar je waardevolle documenten en inloggegevens te vinden zijn. Door deze afspraken vast te leggen, hou jij nog steeds de touwtjes in handen, ook wanneer je bijvoorbeeld dement bent geworden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je dit doet als je nog handelingsbekwaam bent.

Hoe en waar stel je een levenstestament op?

Dit kan je heel eenvoudig (en gratis!) online doen bij Rocket Lawyer. Dit document print je en jouw gevolmachtigde en jijzelf ondertekenen het. Je geeft een kopie aan je gemachtigden en voegt hier een verklaring van wilsbekwaamheid aan toe, die is opgesteld door een onafhankelijke arts (niet gratis).

Samenlevingscontract

Als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt, maar wel samenwoont, is het verstandig om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin leg je vast wat jullie rechten en plichten zijn ten opzichte van elkaar. Wist je bijvoorbeeld dat jouw partner zonder samenlevingscontract niet automatisch van jou erft of in jullie woning mag blijven wonen na jouw overlijden? En stel dat jullie onverhoopt uit elkaar gaan, wat gebeurt er dan met jullie spaargeld, de auto en de huisdieren? Kiezen jullie voor partneralimentatie? In het samenlevingscontract leggen jullie ook vast wat jullie bijdragen aan de gemeenschappelijke huishouding. Als de één meer verdient dan de ander, dan kan je bijvoorbeeld vastleggen dat die persoon een groter deel betaalt. Je kan ook in het contract zetten dat je partner de materialen betaalt als jij de verbouwing doet.

Hoe en waar stel je een samenlevingscontract op?

Je kan op de website van Rocket Lawyer aan de hand van een aantal vragen een samenlevingscontract opstellen. Hierin kan je meteen vastleggen welke persoonlijke eigendommen jullie inbrengen en wat daarmee moet gebeuren als één van jullie overlijdt. Als je alles hebt vastgelegd aan de hand van de eenvoudige vragen op de website, dan print je het document en je zet er allebei je handtekening onder. Als je hulp nodig hebt, kan je gebruik maken van de ‘Vraag een Advocaatdienst’ van Rocket Lawyer. Alles duidelijk en snel geregeld!