Samen in Zaken
Image default
Zorg

Hoe vaak moet je een BHV herhalingscursus volgen?

Om de risco’s, die mogelijk op kunnen treden binnen uw organisaties, voor te zijn, moet iedere organisatie in Nederland een gecertificeerde BHV-organisatie hebben. Hiermee is het bedrijf voorbereid op een eventuele calamiteit en zijn er altijd werknemers aanwezig die weten hoe zij moeten handelen. Deze BHV’er zijn getraind om eerste hulp te verlenen, te ontruimen, hulpdiensten in te schakelen en een brand te blussen. Omdat er altijd risico’s aanwezig zijn die de gezondheid en veiligheid van de aanwezigen in gevaar kunnen brengen, is het van essentieel belang de kennis en vaardigheden regelmatig op te frissen. Door jaarlijks een BHV herhaling te volgen, blijft de BHV’er op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en traint hij/zij zijn of haar vaardigheden. 

BHV herhaling verplicht

Om te voldoen aan de richtlijnen die de Arbowet stelt, is het belangrijk om regelmatig de kennis te herhalen en de vaardigheden te oefenen. Na het volgen van een BHV cursus ben je in het bezit van een BHV certificaat en BHV certifcaat. Om BHV’er te blijven, is een BHV herhaling verplicht.

Hoe vaak moet je een herhalingscursus volgen?

Een bedrijfshulpverlener kan op elk moment van de dag geconfronteerd worden met situaties waarbij hij/zij moet op gaan treden als BHV’er. Daarom moeten de vaardigheden en de kennis van de BHV’er getraind en opgefrist blijven worden. Een jaarlijkse BHV herhaling is daarom noodzakelijk. De meeste aanbieders bieden BHV herhalingscursussen aan.

BHV herhaling 2 jaar

Er zijn opleiders die een cursus BHV herhaling 2 jaar aanbieden. Ondanks dat dit financieel aantrekkelijk is voor de aanbieder, voldoe je hiermee niet aan de richlijnen van de Arbowet. Daarin staat dat een herhalingscursus elk jaar gevolgd moet worden en dus niet na 2 jaar.

Verlopen BHV certificaat

Een BHV-certificaat en -draagpas verloopt precies één jaar nadat het examen is afgelegd. Wilt u de geldigheid verlengen en dus bedrijfshulpverlener blijven, dan moet je verplicht een herhalingscursus volgen.