Samen in Zaken
Financieel

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Bij veel mensen speelt de vraag of zij wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af zouden moeten sluiten. Je betaalt als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt een maandelijks bedrag, maar je bent ook gedekt voor situaties waarin je even tijdelijk geen inkomen hebt. Dit maakt voor sommige mensen de keuze erg lastig. Er komen extra kosten bij kijken, maar je beperkt een belangrijk risico. Moet er nou wel of geen aov verzekering afgesloten worden? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering nou precies inhoudt. 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die zoals het woord al verklapt jou dekt in situaties waarin je arbeidsongeschikt kunt raken. Iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Een ongeluk zit in een klein hoekje en je kunt niet elke mogelijke ziekte voorkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering aan wie jij een maandelijks bedrag betaalt. Dit bedrag heet een premie. De hoogte van je premie kun je zelf bepalen en dit heeft dan weer invloed op het bedrag dat je van je verzekering zult ontvangen als je daadwerkelijk arbeidsongeschikt raakt. Een verzekering kan wanneer jij arbeidsongeschikt raakt tot 80% van je inkomen dekken. Hoeveel procent het precies dekt is dus afhankelijk van de premie die jij kiest te betalen. Uiteraard geldt: Hoe hoger de premie die je betaalt, hoe hoger het percentage van je inkomen zal zijn dat je vergoed krijgt in een dergelijke situatie.

Welke beroepsgroepen kiezen voor een aov?

In alle branches of beroepsgroepen kiezen mensen voor het afsluiten van een AOV. Echter zijn er beroepen waar het vaker voorkomt. Denk hierbij aan mensen die in de bouw werken. Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een advocaat

Waarom je een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou moeten afsluiten?

Al met al is het voor de meeste mensen erg handig en ook slim om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De keuze is vaak erg lastig voor sommige mensen omdat zij een extra vaste last op maandbasis lastig erbij kunnen hebben. Je zou echter ook moeten kijken naar wat er zou gebeuren als je nu echt arbeidsongeschikt raakt. In dit geval zul je geen tot bijna geen inkomsten ontvangen bij sommige beroepen. Als jouw beroep 1 van deze beroepen is houdt dat in dat wanneer jij tijdelijk je werk niet, of niet volledig kunt uitvoeren, je ook tijdelijk geen geld binnenkrijgt. Dit is een lastige situatie omdat je je vaste lasten niet stop kunt zetten. Je krijgt dus geen geld, maar moet wel elke maand geld betalen om überhaupt nog in je huis te kunnen wonen en te eten en drinken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan dus erg slim om genomen te hebben, want dit zorgt er voor dat je in ieder geval je vaste lasten nog wel kunt betalen omdat een deel van het bedrag dat je normaal zou krijgen alsnog vergoed wordt door je verzekering.