Samen in Zaken
Image default
Financieel

Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag kan voorkomen bij vennootschapsbelasting en bij de inkomstenbelasting. Dit is wat betreft de voorlopige aanslag erg vergelijkbaar.

De inkomstenbelasting is, zoals de naam doet vermoden, de belasting die betaald moet worden over een inkomen. Winst uit onderneming en inkomsten uit loondienst zijn de meest voorkomende inkomstenbronnen. Bij loondienst wordt de belasting ingehouden op het inkomen en dient dit als een voorschot voor de definitieve inkomstenbelasting. Bij een onderneming wordt dit bedrag niet ingehouden maar wordt dit pas betaald zodra bekend is wat de winst van het jaar was. Hierdoor moet een ondernemer dus rekening houden met het feit dat de inkomstenbelasting achteraf nog betaald moet gaan worden.

In de prakrijk is er vaak sprake van een situatie waarin er aftrekposten zoals alimentatie en hypotheekrenteaftrek bestaan. In dit artikel gaan we uit van een eenvoudigere situatie waarbij dit niet het geval is. De situatie waar we vanuit gaan is dat een ondernemer als enige inkomsten winst uit onderneming heeft.

Na afloop van een jaar wordt er altijd een aangifte inkomstenbelasting gedaan. Dit wordt na afloop van een jaar gedaan omdat dan pas precies bekend is wat de winst over dat jaar was. De belastingdienst zal een definitieve aanslag opleggen naar aanleiding van de aangifte van de ondernemer. In deze definitieve aanslag staat welk bedrag er ontvangen gaat worden, of betaald moet worden.

Een mogelijk is om gedurende een jaar een aangifte in te dienen. Dit wordt een voorlopige aangifte genoemd. Naar aanleiding hiervan zal de belastingdienst een voorlopige aanslag opsturen. Deze kan in termijnen worden betaald of in 1 keer. Wanneer er na afloop van het jaar dan een definitieve aanfite wordt ingediend en door de belastingdienst een definitieve aanslag wordt verstuurd wordt het bedrag wat voor de voorlopige aanslag is betaald verrekend met de laatste aangifte.

Zodra de belastingdienst vermoedt dat er inkomsten zijn die te belasten zijn zal deze een voorlopige aanslag opleggen. Dit doet de belastingdienst meestal op 31 januari van het betreffende boekjaar.

Om er voor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan kan je er voor kiezen om zelf een voorlopige aangifte te doen. Je schat hiervoor de inkomsten die je in het jaar zult ontvangen en weet daardoor ook welke aanslag je van de belastingdienst kunt verwachten. Mocht het na een aantal maanden blijken dat de inkomsten toch hoger of lager zijn dat je had verwacht, dan kan je altijd een nieuwe voorlopige aangifte indienen bij de belastingdienst. Zij zullen dan op hun beurt een nieuwe voorlopige aanslag opleggen waardoor het bedrag wat je aan inkomstenbelasting betaald weer in een lijn ligt met de inkomsten.

Veel boekhouders hebben slechts 1x per jaar een gesprek met hun klanten waardoor het niet altijd goed mogelijk is om een goede voorlopige aangifte in te dienen en deze gedurende het jaar eventueel aan te passen. Een boekhouder in Tilburg die meerdere malen per jaar een contactmoment heeft met haar klanten is De Groene Boekhouder. Hierdoor kan dit administratiekantoor gedurende het boekjaar nieuwe voorlopige aangiften indienen om er zeker van te blijven dat de ondernemer bij het ontvangen bij de definitieve aanslag over de inkomstenbelasting niet voor verrassingen komt te staan.