Samen in Zaken
Image default
Onderwijs

Waarom je gebruik moet maken van goede communicatie in een klaslokaal

Goede communicatie gebruiken als leerkracht is essentieel om goede lessen te kunnen geven. Door in staat te zijn om goede communicatie te gebruiken tijdens lessen, zal het leermateriaal beter over gaan komen bij de leerlingen. Maar dat is niet het enige voordeel aan het gebruiken van goede communicatie. Door gebruik te maken van de juiste communicatie zal het klimaat in de klas ook goed zijn, dit is belangrijk voor zowel jezelf als voor de leerlingen in het klaslokaal. Een goed klimaat in een klas hebben is onderdeel van een effectief klassenmanagement waardoor leerlingen goed kunnen leren en werken in de klas.

Het beste klimaat om te kunnen werken en leren

Het klassenmanagement bestaat uit veel meer onderdelen dan alleen goede communicatie. Bij klassenmanagement gaat het eigenlijk om alle maatregelen die een leerkracht neemt om ervoor te zorgen dat er een geschikt klimaat heerst in de klas. Het belangrijkste bij dit klimaat is dat de leerlingen hierin goed zullen kunnen leren en werken, maar ook voor jezelf zal een goed klimaat in de klas belangrijk zijn. Door een effectief klassenmanagement te hebben zul je namelijk ook je werkdruk verminderen. Aangezien vele leerkrachten te maken krijgen met een erg hoge werkdruk in het onderwijs, is het dus wel zo fijn om hier iets aan te kunnen doen.

Maak gebruik van vaste woorden en tekens tijdens de les

De communicatie van een leerkracht is een van de belangrijkste onderdelen die invloed heeft op het klimaat binnen een klas. Leerlingen hebben namelijk vaak veel behoefte aan duidelijke en motiverende communicatie. Een leerkracht speelt daarbij dus een erg grote rol. Een van de dingen die je als leerkracht kan doen om de communicatie te verbeteren binnen het klimaat is gebruik maken van vaste woorden of tekens. Hier gebruik van maken kan op verschillende manieren gebeuren tijdens de les. Vooral bij jongere kinderen kan het fijn zijn om als leerkracht op bepaalde momenten dezelfde taal te gebruiken. Dit kun je bijvoorbeeld doen op momenten dat je de aandacht vraagt.

Goede communicatie zorgt voor duidelijkheid

Iets wat door veel leerkrachten gebruikt wordt op het gebied van communicatie om het klimaat binnen de klas zo goed mogelijk te hebben, is een stilteteken. Vaak zal dit een vinger voor de mond zijn of een hand omhoog. Door altijd hetzelfde gebaar te gebruiken als je bijvoorbeeld stilte in de klas wil, zal het voor de kinderen snel duidelijk zijn als het stil moet zijn in de klas. Hierbij communiceer je dus op een duidelijke manier naar leerlingen toe wat je graag wil dat er gebeurt. Dit zal vaak erg ten goede komen van het klimaat wat heerst binnen een klas.

 

 

https://septemberonderwijs.nl/effectief-klassenmanagement/