Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

Waarom is het belangrijk om aan de planning en control cyclus te doen?

De planning management cyclus is een essentieel hulpmiddel voor jou als finance persoon. Maar hoe draagt ​​deze tool nu precies bij aan het financiële proces? En wat is er zo belangrijk aan? Een belangrijk onderdeel van je baan als finance officer is dus de planning managementcyclus. Door deze planning en control cyclus volgt u systematisch de financiële voortgang van uw organisatie. Je project portfolio management geeft ook veel meer inzicht in je proces. Ook geeft het richting aan financiële processen, geeft het budgetten weer en maakt het doelen, werkwijzen en plannen inzichtelijk. Ideaal dus voor ondernemers om dit te hanteren, waardoor je inzicht krijgt in je interne data om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de onderneming beter presteert.

Bepalen waar je project heen gaat

Waar wil je dat jouw organisatie de komende jaren staat? Wat gebeurt er met de toekomst? Wat zijn onze ambities en waar doen we dit allemaal voor? Als penningmeester hoef je deze visie en missie niet uit te stippelen, maar je moet je er wel bewust van zijn. Een gezamenlijke look wordt gecreëerd met een duidelijke visie en missie in gedachten. Ook in de financiële sector zal dit de komende jaren aangepakt moeten worden. Hoe wordt uw visie bereikt? En hoe zorgt de organisatie ervoor dat haar missie behouden blijft? Welke strategie wordt gebruikt? Als financieel expert stel je financiële doelen om die strategie te belichamen. Hoe worden deze doelen bereikt? En wie of wat heb je daarvoor nodig? Dit zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden. Wanneer je deze vragen dus goed kan beantwoorden, zal dit ook ten goede komen van je onderneming of van jezelf als persoon, wat weer op zijn beurt zorgt voor positieve gevolgen.

De cyclus evalueren

Door het maken van jaar- en meerjarenplannen, strategieën en doelen houdt u inzicht in uw financiële situatie. Welke activiteiten zijn nodig en wat zijn de bijbehorende kosten en baten? Natuurlijk kunt u zich als financieel persoon volledig inzetten om strategieën en doelen tot in detail te ontwikkelen. Hoe bereikt je je doelen, gerelateerde activiteiten en financiële status? Ligt het nog op schema? En gaat de organisatie nog wel de goede kant op, zoals besproken in de visie? Blijf op de hoogte met regelmatige rapportages van zowel financiële kerncijfers als inhoud. Wanneer je dit allemaal op orde hebt zal alles uiteindelijk overzichtelijker en beter uitkomen. Het is natuurlijk veel fijner om alle informatie op een rijtje te hebben, want dit is veel makkelijker werken, vooral in ondernemingen die veel data te verwerken krijgen, waardoor het lastig is om alles op een rijtje te krijgen.

De noodzaak van een cyclus

Wanneer je de interne ambities van een onderneming koppelt aan de financiële kant ervan, dan krijgt de organisatie veel inzicht in haar potentie. Hoe je te werk gaat met behulp van de cyclus, heeft dit als gevolg dat het alles continu controleert. Gaat uw organisatie nog de goede kant op en is uw budget goed aangepast? Door de planningscyclus goed in de gaten te houden, wordt het budget zo effectief mogelijk gebruikt. Wanneer dit budget zo effectief mogelijk gebruikt wordt, resulteert dit weer in een besparing van de kosten, wat er uiteindelijk voor zorgt dat je onderneming meer winstgevend is.