Samen in Zaken
Zakelijk

Uw notaris in hartje Nederland

Alle regelgeving kan voor ondernemers heel complex zijn. Hoe kan ArkelStad notarissen, een Gorinchems notariskantoor, jouw onderneming hierbij helpen? Door haar semi-publieke rol is de notaris de aangewezen partij voor advies en begeleiding. Wettelijk gezien heeft een Nederlandse notaris diverse taken. Het is vereist dat een notaris de akte van oprichting voor een Nederlandse stichting, cooperatie of vennootschap opstelt. Ook voor de overdracht van onroerend goed, een hypotheek, een testament, huwelijkse voorwaarden en partnerschapsregistratie is de betrokkenheid van een notaris vereist.

Gorinchem is een regio met een sterke maritieme sector, met wereldwijd actieve scheepsbouw- en baggerbedrijven. Als ondernemer die zich net in de regio heeft gevestigd, kom je regelmatig in contact met een notaris. Bijvoorbeeld als je een bedrijf wilt starten of onroerend goed wilt kopen. Hieronder vind je meer informatie over deze onderwerpen.

1. Oprichten van een BV

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een private rechtsvorm met aandeelhouders die de aandeelhouders beperkte aansprakelijkheid geeft. Bij de oprichting van een BV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) die geld of goederen inbrengen.

Wat is een BV?

De BV is een rechtspersoon, een zelfstandige entiteit. Dit zorgt ervoor dat in de meeste gevallen niet de aandeelhouders, maar de BV met haar eigen vermogen aansprakelijk is voor schulden. Na oprichting van de BV komt je als bestuurder al dan niet als werknemer in dienst van de BV en ben je bevoegd deze zelfstadnig of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Je kunt zowel alleen als samen met anderen een BV opzetten.

Hoe kun je een BV oprichten?

Sinds 2012 is het eenvoudig om een ​BV op te richten. Zo heb je geen verplicht startkapitaal meer nodig en zijn ook de kapitaal- en integriteitscontroles voor de oprichting afgeschaft. Je moet nog wel een registratieadres hebben en met de notaris de inhoud van de statuten bepalen waarna deze worden vastgelegd als onderdeel van de oprichtingsakte.

Wat zijn statuten?

De notaris stelt naar wens en omstandigheden van de oprichters de meest passende statuten voor de BV op. De statuten bevatten onderwerpen als:

– het nominale bedrag van de aandelen;

– de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;

– de bevoegdheden van de verschillende organen en de manier waarop vergaderingen plaatsvinden;

– de regels voor de overdracht van aandelen.

Wie zorgt voor de inschrijving van een Nederlandse notaris?

De BV dient tijdig bij het handelsregister te worden ingeschreven om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze registratie wordt normaal gesproken afgehandeld door de notaris.

2. De overdracht van Nederlands onroerend goed bij de notaris

Als het koopcontract van uw nieuwe bedrijfspand, appartement of huis in Nederland is getekend, de bedenktijd is verstreken en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken, is het pand nog niet van u. Het onroerend goed moet nog officieel worden overgedragen. Hiervoor heeft u de hulp van de Nederlandse notaris nodig.

De notaris regelt alle juridische zaken rondom de overdracht. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt daarom naar de belangen van de koper en die van de verkoper.

Wat gebeurt er achter de schermen bij een overdracht van Nederlands onroerend goed?

Voordat het door u gekochte onroerendgoed door de verkoper kan worden overgedragen, heeft de notaris onderzoek gedaan naar de achtergrond van de koper en verkoper, de woning, de hypotheeksituatie en eventuele bijzonderheden in de gemeente. Als er iets niet klopt en problemen kan veroorzaken, neemt de notaris direct maatregelen. De notaris doet het meeste werk achter de schermen, u hoeft dus alleen maar uw handtekening te zetten.

Wie garandeert een correcte financiële afwikkeling op het moment van overdracht?

De notaris zorgt voor een financieel veilige overdracht. Zo zorgt de notaris ervoor dat de juiste partijen het aankoopbedrag ontvangen. Uiteraard is er een directe oversteek. Het pand wordt dus pas overgedragen als zeker is dat het koopbedrag is voldaan en het koopbedrag via de derdenrekening van de notaris komt.

Hoe verloopt het proces van opmaak en executie van de leverings- en hypotheekakte?

De notaris maakt de akte van levering en als er sprake is van een hypotheek ook een hypotheekakte voor u op. Altijd maatwerk, want elke situatie is anders. Op het moment van levering van het onroerend goed ondertekent u de leveringsakte en indien van toepassing de hypotheekakte. De akte van levering wordt ook ondertekend door de verkoper en notaris. De hypotheekakte wordt ondertekend door uw bank en notaris. Vaak is een medewerker van de notaris bevoegd om namens de verkoper en de bank te tekenen.

Wie registreert de eigendomsoverdracht van het onroerend goed bij het Nederlandse kadaster?

De notaris zorgt er dan voor dat een kopie van de akte van levering wordt ingeschreven bij het kadaster. Uw hypotheek wordt ook bij het kadaster ingediend. De informatie dat u de nieuwe eigenaar van de onroerendgoed bent en dat u een hypotheek heeft afgesloten, wordt openbaar.

Conclusie

Neem gerust contact met ons op als u net bent aangekomen in de regio Gorinchem. Wij begeleiden u graag in elk stadium van uw bedrijf en eigendomsoverdracht in Nederland. Ook voor een notariële akte, apostille of gedegen Nederlands vermogensplanningsadvies bent u bij ons van harte welkom.