Samen in Zaken
Bedrijven

Tips voor meer veiligheid op de werkvloer  HTML-zicht Notitie

Veiligheid gaat voor alles. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van veiligheid, maar het kan natuurlijk altijd beter. Processen worden steeds complexer en meer dingen moeten worden gedaan in minder tijd, wat kan zorgen voor een grotere druk bij de werknemers.

We leven in een generatie waar men iets ’s ochtends bestellen kan en einde middag al in huis kan hebben. Om alles zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen, zal de veiligheid op de werkvloer continu de aandacht moeten krijgen en zal er altijd naar beter moeten worden gestreefd. Hieronder enkele tips van CDM Bedrijfskleding die zorgen voor meer veiligheid op de werkvloer:

Je werkplek schoon en geordend houden

Dit is de meest snelle (en ook praktische) manier om een bijdrage te leveren aan de veiligheid op de werkvloer. Een ongeluk zit in een klein hoekje en er ontstaat een grotere kans op een ongeluk als het rommelig en onoverzichtelijk is. Gooi spullen weg die niet meer worden gebruikt en zorg ervoor dat alle spullen die wel gebruikt worden een plekje krijgen. Dit verbetert niet alleen de veiligheid, maar zorgt ook voor een betere flow in je productieproces. Werknemers kunnen namelijk snel vinden wat ze nodig hebben en hoeven niet onnodig tijd te verspillen aan het zoeken naar de tools die zij nodig hebben.

Breng markeringen aan

Markeringen zorgen ook voor meer veiligheid op de werkvloer. Kijk maar naar het verkeer; markeringen zorgen voor overzicht en duidelijkheid. Als voetpaden en vaste plekken voor materiaal en voertuigen duidelijk worden gemarkeerd, maak je al een flink verschil. Ook zal het markeren van gevaarlijke gebieden, welke verboden zijn voor voetgangers, een positieve invloed hebben op de veiligheid.

Plan en voer routinematige inspecties uit

Het opzetten van veilige manieren van werken en het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen zijn slechts de eerste stappen in het ontwikkelen van een veiligheidscultuur op de hele werkvloer. Veiligheidsinspecties en veiligheidsaudits bieden twee systematische benaderingen om de veiligheid stukken beter te maken.

Veiligheidsinspecties maken gevaren en onveilige situaties zichtbaar en herkenbaar. Veiligheidsaudits nemen een bredere kijk op veiligheid door de veiligheidsprogramma’s en ondernomen acties van een organisatie te evalueren. Audits meten meestal de effectiviteit van een veiligheidsprogramma en analyseren of die programma’s voldoen aan de doelstellingen van het bedrijf. Het brengt meer verantwoordelijkheid en nadruk op de algemene veiligheid op de werkvloer. 

Visuele communicatie uitbreiden

De hele werkvloer kan flink profiteren van verbeterde visuele communicatie. Of je werknemers nu wilt waarschuwen of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wilt promoten, borden en labels kunnen werknemers onder veilige omstandigheden aan het werk houden, de productiviteit verhogen en het moreel verbeteren. 

Voorzie de werknemers van de juiste training

Als personeel getraind en gecertificeerd is, weten ze waar ze op moeten letten en waar gevaar op de loer ligt. Ze begrijpen de risico’s van hun werk en zullen acties ondernemen die leiden tot een veiligere werkplek. Wanneer je het personeel voorziet van trainingen, probeer er dan voor te zorgen dat ze vragen kunnen beantwoorden die jij belangrijk vindt voor de veiligheid op jouw werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

• Welke gevaren moeten in acht worden genomen bij fysieke activiteiten?
• Is het personeel bekend met de veiligheidsvoorschriften?
• Welke gevaren kunnen aanwezig zijn bij het uitvoeren van onderhoud?
• Welke stappen worden ondernomen om gevaar te minimaliseren?
• Moet het personeel bepaalde processen kennen wanneer machines defect raken of wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd? 

Maak gebruik van en stimuleer het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkkleding zijn essentieel voor de veiligheid van werknemers. Men moet altijd toegang hebben tot het juiste type PBM voor hun werkzaamheden. Het is ook aan te raden om met je personeel te overleggen over wat voor PBM’s ze denken nodig te hebben.

https://www.cdm-bedrijfskleding.nl/