Samen in Zaken
Bedrijven

Tandzorg voor ouderen

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen een gezond gebit heeft. Hieronder gelden dus ook de oudsten en kwetsbaarste in onze samenleving. Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt hier een miljoen euro voor uit. Het idee is dat de tandarts ook thuis zouden kunnen komen voor controle van de tanden. Een studie van Bond Moyson toonde eerder al aan dat driekwart van de bewoners van een zorgcentra in geen twee jaar een tandarts hebben gezien. Maar 22 procent van de inwoners heeft een vorm van mondzorg gekregen de afgelopen jaren. Maar ook voor thuiswonende ouderen is het soms moeilijk om hun gebit op een goede manier te verzorgen. Hoe ouder mensen worden, hoe meer fragiel ze vaak worden en ze kunnen snel achteruitgaan. Verwaarlozing van de mondgezondheid wordt vaak in verband gebracht met onder andere ondervoeding, gewichtsverlies, hart- en vaataandoeningen, diabetes en andere gezondheidsproblemen. Bij ouderen komt het vaak voor dat zij tandbederf of ontstekingen van het tandvlees krijgen. Daarnaast hebben ze vaak ook last van kaakbot en aandoeningen van de slijmvliezen. Regelmatig moet de tandarts hierom een tand of kies trekken. Een goede mondgezondheid gaat nauw samen met de algemene gezondheid van de mens. Een slechte mondgezondheid kan bijvoorbeeld leiden tot ondergewicht omdat diegene moeite heeft met eten door de slechte mondzorg. Daarnaast gebruiken oudere mensen vaak ook medicijnen wat een extra risicofactor is voor de mondgezondheid. Veel medicatie heeft namelijk invloed op de speekselproductie waardoor de natuurlijke bescherming van speeksel afneemt en de kans op een droge mond toeneemt. Behandelingen als een wortelkanaalbehandeling of kaakcorrectie gelden niet echt voor ouderen in Nederland omdat ongeveer driekwart van de ouderen boven de 65 een kustgebit heeft. Dit kan gedeeltelijk zijn of een volledige gebitsporthese. Het is wel belangrijk dat ouderen met een kustgebit alsnog op controle gaan bij de tandarts.

Bezoek de website voor meer informatie : http://orfeokliniek.nl