Category Archives: Personeel

Coaching Zwolle

Coaching in Zwolle, daar zult u zeker veel gelukkiger van worden! 

Soms zit u niet helemaal lekker in uw vel, dat is menselijk en daar heeft iedereen wel eens last van. Het is wel belangrijk dat wanneer u beperkt wordt in uw leven dat u er iets aan gaat doen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om coaching in Zwolle te doen. Coaching in Zwolle begeleid u namelijk helemaal door het proces en zij zorgen ervoor dat u weer helemaal lekker in uw vel gaat zitten, het maakt niet uit welke reden u heeft om niet lekker in uw vel te zitten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een gezonde leefstijl te willen, daardoor kunt u niet helemaal lekker in uw vel zitten. Maar ook kan het zijn dat u veel stress ervaart, bijvoorbeeld op uw werk. Dat is ook heel vervelend maar gelukkig kan een goede coaching in Zwolle u hier bij helpen. 

 

Waar kunt u terecht voor coaching? 

Het beste kunt u even een kijkje gaan nemen op het online web. Daar vindt u vast een goed bedrijf die deze service aanbiedt voor een scherpe prijs. Als u dan nog vragen heeft kunt u die altijd aan de medewerkers stellen.

Bezoek de website voor meer informatie : https://marianneantuma.com/coaching/

Beschikbare vacature constructeur/tekenaar

Hou jij van verschillende uitdagingen en vind je het leuk om allerlei berekeningen te maken, dan is een vacature constructeur echt iets voor jou. Uiteraard heb je hiervoor een opleiding gevolgd voor de civiele techniek of voor bouwkunde en is voor jou het maken van berekeningen voor de diverse details geen ingewikkelde materie en vind je dag een echte uitdaging, dan ben jij echt geschikt voor de vacature constructeur. Vooral in de bouw is er veel vraag naar een goed opgeleide constructeur vacature die goed kan samen werken met de architect die natuurlijk de ontwerpen maakt en jij zult dit dan verder moeten uitwerken en de berekeningen maken zodat het bouwwerk voldoende stevig en sterk wordt en daarbij kijken welke materialen hiervoor nodig zijn. Het is daarbij erg belangrijk dat je veel kennis hebt van de verschillende bouwmaterialen zoals metaal, beton en hout en zult moeten berekenen welke afmetingen deze verschillende bouwmaterialen moeten hebben. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk is dat je ook nog moet voldoen aan de materialen maar dan wel binnen het budget. Het kan als constructeur vacature soms een hele klus zijn om alles te berekenen, het stevig en sterk te laten worden en natuurlijk ook veilig en nog eens binnen het budget blijven.

Wat doe je als constructeur?

Als constructeur vacature hou je je veelal bezig met het bouwen van apparaten of constructies, zoals de naam van het beroep al aan geeft. Nu moet je bij apparaten niet denken aan een koffiemachine of een mixer, maar het gaat hier om veel grotere apparaten zoals schepen, machines en vliegtuigen. Maar als constructeur vacature kun je je ook bezig houden in de bouw met het berekenen van bruggen, viaducten, tunnels en ook winkel- en kantoorpanden. Eigenlijk ben je het verlengstuk van de architect die voor dit alles een ontwerp maakt en jij mag het verder uitzoeken welke materialen hierbij het beste gebruikt kan worden en welke constructies het beste gebruikt kunnen worden want je wilt natuurlijk wel dat de viaduct of het kantoorpand stevig staat en voldoende belast kan worden. Het is de taak van de constructeur vacature om te berekenen welke draagconstructies er tijdens het bouwen gebruikt moeten worden en daarbij kun je denken aan hout, gewapend beton of metaal. Er zullen ook apparaten zijn die uit elkaar gehaald moeten kunnen worden om bijvoorbeeld vervoerd te worden, denk hierbij aan een brug. Natuurlijk weet jij ook alles over bepaalde wetten en regels in de bouw. Is dit alles voor jou een enorme uitdaging, dan is de vacature constructeur echt iets voor jou.

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.orionengineering.nl/vacatures/tekenaar-constructeur-landelijk/

Re-integratie van uw zieke werknemer: wat te doen?

Op het moment dat iemand die in loondienst werkt zich ziek meldt gaat de wachttijd van 104 weken voor de WIA lopen. Van ziekte is sprake zolang iemand door een ziekte of gebrek niet of niet volledig in staat is de bedongen arbeid (het werk dat de werkgever en werknemer overeengekomen zijn) te verrichten.

De werkgever is op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht gedurende het eerste jaar minimaal 70% van het loon te betalen met als ondergrens het minimumloon. Gedurende het 2e jaar moet hij eveneens 70% betalen, maar zonder ondergrens. In CAO-s kan hiervan in positieve zin worden afgeweken.

Tijdens de wachttijd ligt de verplichting bij werkgever en werknemer al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om tot een re-integratie te komen. Uit de wet en de daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

•    De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zo ver dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
•    Als de ene partij initiatief neemt moet de andere partij daarop ingaan en meewerken, tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd.
•    Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd.
•    Werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken; deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Terugkeer in eigen (aangepast) werk staat voorop.

De werkgever moet in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen of aangepaste functie te laten terugkeren. De werkgever moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten. Verder moet de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden door bijvoorbeeld overdracht van taken aan collega’s de werknemer zo veel mogelijk weer in de eigen (aangepaste) functie te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en eventuele herverdeling van taken binnen een afdeling of unit kunnen van de werkgever gevergd worden, tenzij dit de arbeidsorganisatie ernstig verstoort en dus niet in alle redelijkheid van de werkgever te vergen is. Indien terugkeer in eigen werk niet mogelijk is dient men een spoor 2 re-integratie traject op te starten via een erkend outplacementbureau. Voor een overzicht van bureaus kunt u kijken op Outplacementbureau Kiezen.

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl