Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

Het belang van SCIOS keuringen voor je E- en W-installaties

In bedrijfspanden spelen E- en W-installaties een cruciale rol. Deze installaties voorzien bedrijven van elektriciteit, verlichting, verwarming, koeling en andere vitale diensten. Het is van het grootste belang dat deze installaties niet alleen effectief en efficiënt werken, maar ook voldoen aan de hoogste veiligheids- en wettelijke normen. Een manier om dit te bereiken en te waarborgen is door middel van SCIOS keuringen.

Wat zijn SCIOS Keuringen?

SCIOS is een stichting die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van het kwaliteitssysteem voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Een SCIOS-certificering is een bewijs dat inspectie- en installatiebedrijven aan de vereiste normen voldoen, waardoor ze erkenning krijgen voor hun professionele deskundigheid.

Er zijn verschillende soorten SCIOS keuringen, afhankelijk van het type installatie. De meest voorkomende zijn:

  1. SCIOS Scope 7a: Deze inspectie is relevant voor gebouwgebonden gasleidingen met een ontwerpdruk lager dan 500 mbar. De inspectie kent twee verschillende benaderingen, namelijk de EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) en de PI (Periodieke Inspectie).

  2. SCIOS Scope 8: Een SCIOS Scope 8 keuring is een inspectie die specifiek gericht is op de elektrische installaties in gebouwen en industrieën. Het doel is om de elektrische veiligheid te waarborgen en mogelijke risico’s te identificeren.

  3. SCIOS Scope 10: Een SCIOS Scope 10 keuring richt zich op de beoordeling van de brandveiligheid van je elektrische apparatuur. Deze inspectie is van essentieel belang voor de veiligheid in je bedrijf, omdat het de kans op brand aanzienlijk vermindert.

Waarom Zijn SCIOS Keuringen Belangrijk?

1. Veiligheid

Het belangrijkste doel van SCIOS keuringen is het waarborgen van de veiligheid. Een defecte of slecht onderhouden installatie kan leiden tot brandgevaar, gaslekken, elektrische storingen en andere ernstige veiligheidsproblemen. Door regelmatige keuringen uit te voeren, kunnen potentiële risico’s worden geïdentificeerd en aangepakt voordat ze ernstige incidenten veroorzaken.

2. Wettelijke Verplichting

Het is niet wettelijk verplicht om regelmatig SCIOS keuringen uit te voeren voor E- en W-installaties. Wel moeten bedrijven voldoen aan de Arbowet. Daarom is het toch verstandig om periodiek keuringen uit te voeren. Hiermee kan worden aangetoond dat je de wettelijke zorgplicht nakomt. Houd er ook rekening mee dat keuringen verplicht kunnen worden vanuit de verzekeraar. 

3. Energie-efficiëntie

SCIOS keuringen richten zich niet alleen op veiligheid, maar ook op energie-efficiëntie. Door ervoor te zorgen dat je installaties optimaal werken, kun je energie en kosten besparen. Dit is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

4. Verlenging van de Levensduur

Regelmatig onderhoud en keuringen kunnen de levensduur van je E- en W-installaties verlengen. Goed onderhouden installaties zijn minder vatbaar voor slijtage en defecten, wat op de lange termijn kosten kan besparen.

5. Betrouwbaarheid

Betrouwbare E- en W-installaties zijn essentieel voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Door regelmatige SCIOS keuringen uit te voeren, kun je ervoor zorgen dat je installaties altijd beschikbaar zijn wanneer je ze nodig hebt.

Conclusie

Het belang van SCIOS keuringen voor je E- en W-installaties kan niet genoeg worden benadrukt. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid, naleving van de Arbowet, energie-efficiëntie, levensduur en betrouwbaarheid van deze installaties. Het investeren in regelmatige keuringen is een verstandige beslissing die zowel de veiligheid als de prestaties van je installaties ten goede zal komen. Het is een investering in gemoedsrust en duurzaamheid voor bedrijven.