Samen in Zaken
Image default
Bedrijven

Een democratie uitgelegd

In een democratie kiest het volk zijn vertegenwoordigers door middel van stemmen. In Nederland gebeurt dit eens in de vier jaar. Het is natuurlijk niet mogelijk om alle wetsvoorstellen en andere belangrijke zaken door het volk te laten beslissen. Hier zou te veel tijd en moeite in gaan zitten. Een democratie gaat ervan uit dat de volksvertegenwoordigers de belangen van hun kiezers behartigen.

In het verleden duurde het vaak lang voordat er belangrijke beslissingen genomen konden worden door de overheid. Toen werden de beslissingen gemaakt door prominente en rijke bestuurders door heel het land. Sinds tegenwoordig iedereen vanaf 18 jaar en ouder een stemrecht heeft en we in een tijd van moderne technologie leven, is het veel makkelijker geworden om te stemmen en je mening te laten horen. In Nederland maken we gebruik van een representatief systeem waarbij het volk zijn vertegenwoordigers kiest. Deze vertegenwoordigers zullen dan de uiteindelijke beslissingen maken. Dit noemen we ook wel een indirecte democratie.

 

Hoe herken je een democratie?

Er zijn een aantal punten waaraan je een democratie kunt herkennen. Deze waarden definiëren een democratisch land doordat ze zorgen voor transparantie, vrijheid en veiligheid. We zullen hieronder de belangrijkste waarden omschrijven.

 

–          De grondwet. Hierin staan alle rechten van de burgers en plichten van de overheid. Meestal wordt er eens in de zoveel tijd gekeken of de waarden in de grondwet nog overeenkomen met de tijd waarin we leven. Aanpassingen aan de grondwet gebeuren meestal door eerst de mening van het volk te vragen. De wetten die de meerderheid van de stemmen krijgen zullen worden doorgevoerd. Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt meestal gebruik gemaakt van een burgerpanel, daar dit op landelijk niveau gebeurt door een referendum te houden.

–          Een volksvertegenwoordiging. De overheid moet worden gekozen door het volk door middel van te stemmen. Dit gebeurt tijdens de landelijke verkiezingen. Verder zijn er nog gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor waterschappen in Nederland.

–          Een scheiding van de 3 machten. Een democratie is pas een democratie wanneer de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden zijn van elkaar. Wanneer deze 3 machten onder hetzelfde bewind vallen, spreken we niet meer van een democratie, maar van een totalitaire staat. De scheiding is bedoeld zodat elke macht onafhankelijk zijn werk kan doen.

–          Een onafhankelijke rechtspraak. Dit is belangrijk zodat rechters hun werk kunnen doen zonder beïnvloedt te zijn door politieke figuren. Het is belangrijk dat rechters niet aangewezen worden door de overheid. Wanneer er een vermoeden is van een partijdige rechter, is er altijd een mogelijk om van rechter te wisselen.

–          Totale persvrijheid. In een democratie is persvrijheid van de media uiterst belangrijk. Deze moet kritisch kunnen schrijven over overheidsinstanties zonder gevolgen te ondervinden. Politieke figuren moeten verantwoording afleggen voor beslissingen die ze gemaakt hebben. Ze moeten de pers te woord staan en kunnen niet blijven zwijgen.

–          Bescherming van het volk. De overheid moet er actief voor zorgen dat alle burgers in het land zich veilig en vrij kunnen voelen. Politie en defensie mogen niet zomaar geweld gebruiken tegen burgers zonder dat hier een geldige reden voor is.

 

https://www.gemeentepeiler.nl/burgerpanel/