Monthly Archives: maart 2017

Re-integratie van uw zieke werknemer: wat te doen?

Op het moment dat iemand die in loondienst werkt zich ziek meldt gaat de wachttijd van 104 weken voor de WIA lopen. Van ziekte is sprake zolang iemand door een ziekte of gebrek niet of niet volledig in staat is de bedongen arbeid (het werk dat de werkgever en werknemer overeengekomen zijn) te verrichten.

De werkgever is op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht gedurende het eerste jaar minimaal 70% van het loon te betalen met als ondergrens het minimumloon. Gedurende het 2e jaar moet hij eveneens 70% betalen, maar zonder ondergrens. In CAO-s kan hiervan in positieve zin worden afgeweken.

Tijdens de wachttijd ligt de verplichting bij werkgever en werknemer al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om tot een re-integratie te komen. Uit de wet en de daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

•    De werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zo ver dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd.
•    Als de ene partij initiatief neemt moet de andere partij daarop ingaan en meewerken, tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd.
•    Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd.
•    Werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken; deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Terugkeer in eigen (aangepast) werk staat voorop.

De werkgever moet in eerste instantie bezien of het mogelijk is de werknemer in de eigen of aangepaste functie te laten terugkeren. De werkgever moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedongen arbeid gedeeltelijk te hervatten. Verder moet de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden door bijvoorbeeld overdracht van taken aan collega’s de werknemer zo veel mogelijk weer in de eigen (aangepaste) functie te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en eventuele herverdeling van taken binnen een afdeling of unit kunnen van de werkgever gevergd worden, tenzij dit de arbeidsorganisatie ernstig verstoort en dus niet in alle redelijkheid van de werkgever te vergen is. Indien terugkeer in eigen werk niet mogelijk is dient men een spoor 2 re-integratie traject op te starten via een erkend outplacementbureau. Voor een overzicht van bureaus kunt u kijken op Outplacementbureau Kiezen.

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl

Online kasboek gebruiken

Het is tegenwoordig mogelijk om online een kasboek bij te houden. Een online kasboek gebruiken is makkelijk omdat alles haast automatisch gaat. Voor het gebruik van een online kasboek heeft de persoon dan ook geen specifieke kennis nodig.

Bij online kasboek gebruiken helpt het programma de gebruiker zoveel mogelijk. Alle opties worden vaak door het programma uitgelegd door middel van een digitale assistent. Zo weet de gebruiker hoe de basisfuncties van de online kasboek werkt. Al werkend leert de gebruiker ook met de wat uitgebreidere opties werken. Waar nodig kan de gebruiker ook ondersteuning krijgen van de leveranciers van de online kasboek.

De ondersteuning bij de online kasboek is dan ook vaak online via een chatsoftware. Zo kan de klant makkelijk geholpen worden en kunnen de medewerkers meekijken en uitleg geven. De bedrijven die de online kasboek diensten aanbieden blijken heel klantgericht te zijn. Ze willen hun klanten graag tevreden houden en hopen dat de klanten op termijn ook andere financiële diensten zal gebruiken.

De strategie van de basisdiensten gratis aanbieden gebeurt dan ook vaak. Zo kunnen de consumenten gratis gebruik maken van de basisversie van een online kasboek en als ze tevreden zijn kunnen ze deze uitbreiden met meer opties. De klant tevreden houden is daarom heel belangrijk.

bankingtools.nl/

exact.com/

plusonline.nl/

 

Bezoek de website voor meer informatie :

Het PLC systeem, een top industrieel besturingssysteem

PLC systeem, erg handig voor in de industrie!

Wanneer u in de industrie werkt dan weet u misschien wel veel af van systemen in de industrie. Misschien moet u een nieuw systeem hebben en dan is dat toch altijd een lastige klus. U bestelt namelijk niet zomaar iets en u wilt wel kwaliteit verwachten. U moet dan naar een bedrijf gaat die gespecialiseerd is in het ontwerpen, bouwen en installeren van industriële besturingssystemen. Ook moet dit voor allerlei verschillende machines kunnen. Wanneer u zo’n bedrijf kunt vinden dan bent u zeker op het goede adres. Een voorbeeld van een goed systeem is het PLC systeem. Een goed bedrijf leeft een specifieke software voor dit PLC systeem. Daarnaast vervangen ze ook verouderde softwaresystemen voor nieuwe systemen die beter te onderhouden zijn en voldoen aan al uw wensen. Wanneer u dus graag het PLC systeem wilt dan wordt dit allemaal voor u geregeld, u hoeft zelf weinig te doen.

 

Waar kunt u deze systemen aanschaffen?

Als u graag een goed systeem wilt voor uw industrie, neem dan een kijkje op het online web. Daar kunt u ongetwijfeld een goed bedrijf vinden met ook nog eens een goede service. Ervaring is ook belangrijk, let daar dus ook goed op.

 

Bezoek de website voor meer informatie : http://www.audece.nl/